ตัวแทนจำหน่าย

 ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย)
1. บริษัท คอมโพสท์ ยูอิ จำกัด อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โทร.053-160861 แฟกซ์ 053-160862
2. ร้านรวมสินชื่นชอบการเกษตร อ.เมือง จ.เชียงราย โทร.053-774484
3. หจก.ญาณกรการเกษตรรุ่งเรือง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร.089-4305728
4. ร้านเกษตรยอดดอย อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร.093-0470497
5. ร้านบ้านสวนการเกษตร อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร.081-7641936
6. ร้านกิจเจริญสันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย โทร.053-761523, 085-7227856
7. ร้านป.เจริญกิจ บ้านสันต้นแหน อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โทร.082-0354799
8. ร้านสังเวียนการเกษตร อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทร.086-1911012
9. ร้านลูกเกษตร ตรงข้ามทางเข้ารพ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.098-0968477
10. ร้านลูกหลานเกษตร อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.095-5931492
11. ร้านศักดิ์นรินทร์พานิช อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โทร.081-4662667
 ภาคเหนือ (จังหวัดพะเยา-อุตรดิตถ์-น่าน)
1. สหกรณ์การเกษตรตำบลแม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทร.054-883237
2. ด.ต.ณัชฐปกรณ์(ดาบสูตร) สายดี อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ เขตจ.อุตรดิตถ์
3. โซนสายเหนือ มี อ.ท่าปลา อ.ทองแสนขัน อ.น้ำปาด อ.บ้านโคก โทร.089-8569691
4. กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ อ.เมือง จ.น่าน โทร.081-7160708
 ภาคเหนือ (จังหวัดลำพูน-ลำปาง)
1. ร้านประดิษฐ์การเกษตร อ.เมือง จ.ลำพูน โทร.089-4330030
2. ร้านแสงวิเชียรการเกษตร อ.เมือง จ.ลำพูน โทร.081-7839563
3. ร้านแม่มาลี อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โทร.086-6724437
4. ร้านทองดี อ.ลี้ จ.ลำพูน โทร.089-5589553
5. หจก.ลำปางเคมีเกษตร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร.085-7124707
 ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
1. ร้านอึ้งเป๋งเฮงการเกษตร ตลาดคำเที่ยง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.053-227379, 081-7241389
2. บริษัท ลิ้มศักดากุลเคมีเกษตร จำกัด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทร.053-011711, 053-011710
3. ร้านรักษ์การเกษตร อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทร.086-3091639
4. หจก.แม่โจ้ออร์แกนิค หน้าม.แม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทร.053-498378
5. ร้านเกษตรยั่งยืน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร.087-1844421
6. ร้านจีรวรรณการเกษตร อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โทร.084-6178366
7. ร้านประเสริฐการเกษตร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทร.081-0295970
8. ร้านเกษตรวังตวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทร.053-831153, 081-9987799
9. ร้านต้นกล้าการเกษตร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โทร.082-6149973, 089-5552426
10. ร้านวุฒิภัทรการเกษตร อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ โทร.090-1511459
11. ร้านพ.เคมีเกษตร อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โทร.085-7087241
12. ร้าน 9 ไม้งาม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทร.081-8819727, 081-9922212
13. ร้านไชยปราการอาหารสัตว์ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ โทร.086-1979885
14. ร้านไข่มุกเคมีกิจ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทร.080-6774116
 ภาคกลาง
1. ร้านเจ๊แหววไม้ค้ำการเกษตร อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โทร.089-8039183, 098-4178293
2. ร้านเพิ่มพูลการเกษตร อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โทร.080-9279595
 ภาคตะวันออก
1. คุณเสริม ยี่ส่อง อ.เมือง จ.ตราด โทร.081-9962313
2. ร้านสหายการเกษตร อ.เขาสมิง จ.ตราด โทร.094-8297892
3. ร้านเนินสูงการเกษตร อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โทร.085-1159997, 086-3142142, 085-1094455
 ภาคใต้
1. สวนแถลงกิจ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.086-2700836
2. ร้านชุมพรฟาร์ม สาขาสนามกอล์ฟ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร.086-6829903
3. ร้านเขาค่ายเกษตรอินทรีย์ อ.สวี จ.ชุมพร โทร.092-8682843, 098-2952889
4. บ้านห้วยเหมือง(ปากทางทับไผ่) อ.หลังสวน จ.ชุมพร โทร.080-8124892
5. บ้านหางไหล อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โทร.093-6167995,098-0490961
6. ดุณธาราทิพย์ ทิพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร โทร.081-0831454
7. ร้านทานพอเกษตรภัณฑ์ อ.จวบ จ.นครศรีธรรมราช โทร.081-2736223
8. ร้านสุทธิดาเกษตรภัณฑ์ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี โทร.089-8663996Powered by MakeWebEasy.com