ปุ๋ยอินทรีย์เคมี

[ +zoom ]
สูตร 9-3-3
   คุณสมบัติ
 • เร่งการเจริญเติบโต
 • เร่งการแตกยอดอ่อน และกระตุ้นการแตกรากใหม่
 • ฟื้นฟูต้นโทรมหลังเก็บเกี่ยว
 • เพิ่มความเขียว พืชสังเคราะห์แสงได้ดี
   

[ +zoom ]

สูตร  9-3-6
   คุณสมบัติ

 • เร่งการเจริญเติบโตในระยะแรก
 • เร่งการแตกยอดอ่อน แตกรากใหม่
 • ฟื้นฟูต้นโทรมหลังเก็บเกี่ยว
 • เพิ่มความเขียว พืชสังเคราะห์แสงได้ดี เพิ่มปริมาณน้ำยาง
   

[ +zoom ]
สูตร 6-6-6
   คุณสมบัติ
 • เพิ่มความสมบูรณ์ให้แก่พืช ลำต้น ใบ ดอก ผล หัว
 • สะสมอาหาร ช่วยให้พืชติดดอกออกผลสม่ำเสมอ
 • ใช้เป็นปุ๋ยรองพื้น
   

[ +zoom ]
สูตร  6-3-9
   คุณสมบัติ
 • สร้างแป้งและน้ำตาล เพิ่มผลผลิต
 • ช่วยขยายขนาดของหัวพืช และไม้ผล
 • เพิ่มความหวาน รสชาติ กลิ่นสี
 • เพิ่มน้ำหนักผลผลิต ของอ้อย ปาล์ม และมันสำปะหลัง

Copyright by compostyui.com
Engine by MAKEWEBEASY