ข่าวสาร/กิจกรรม
เกษตรอินทรีย์ มีดีอะไร
จำนวนผู้เข้าชม 282 คน

🌾🌾เกษตรอินทรีย์ มีดีอะไร!!🌾🌾
เรื่องราวการทำเกษตรอินทรีย์ตอนนี้กลายเป็นกระแสที่คนรุ่นใหม่หันมาให้ความสนใจกันมากขึ้นอย่างกว้างขวาง จากข่าวที่ออกมาในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ที่มาจากหลาย ๆ อาชีพ ที่ตัดสินใจแบนเข็มทิศสู่วิถีสโลว์ไลฟ์สไตล์เกษตรทำเรื่องที่ตัวเองถนัดและสนใจ ขณะที่คนรุ่นพ่อแม่เราทำเกษตรปลูกพืชเชิงเดี่ยวขายแบบเหมาแปลงเหมาสวนมาเป็นเวลาช้านาน ข้อได้เปรียบของคนรุ่นใหม่ที่คนรุ่นพ่อแม่ไม่มี คือการผลิต แปรรูปและจัดจำหน่ายเอง ทั้งยังมีความรู้ความชำนาญในการทำตลาดออนไลน์ สร้างตัวตนเรื่องราวของตัวเองและรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ ในขณะที่บางแห่งมีศักยภาพมากพอที่จะเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้หรือสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ก็สามารถจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ได้ไปในตัว
ในปัจจุบันเกษตรยังลืมตาอ้าปากไม่ได้เนื่องจากนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยว ในขณะเดียวกันราคาผลผลิตก็ดิ่งลงเหวสวนทางกับราคาปุ๋ยยาค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้น มีอาการเจ็บป่วยเนื่องจากการใช้สารเคมีเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เกษตรกรนั้นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ผลิตอาหารเองแท้ ๆ แต่ไม่มีอาหารเป็นของตัวเอง อ้อย มันสัมปะหลัง ยางพารา ปาล์ม ก็ขายเข้าโรงงานหมด ได้เงินก็ต้องนำมาใช้หนี้ค่าปุ๋ยยาที่มีราคาแพง รอบต่อไปก็ต้องไปเป็นหนี้เพื่อจะมาปลูกในรอบต่อไป ชีวิตของเกษตกรต้องตกเป็นทาสของนายทุนอยู่ร่ำไป ปลูก ซื้อปุ๋ย เป็นหนี้ ขาย ปลูก ซื้อปุ๋ย เป็นหนี้ ขาย ปลูก ซื้อปุ๋ย เป็นหนี้ ขาย ปลูก ซื้อปุ๋ย เป็นหนี้ ฯลฯ วนเวียนไม่รู้จักจบสิ้น เกษตรกรคือผู้ผลิตอาหาร แต่ไม่มีความมั่นคงทางอาหารและอาชีพเลย
เพราะฉะนั้นการทำเกษตรอินทรีย์ตอนนี้น่าจะเป็นทางรอดมากกว่าทางเลือก ผู้บริโภคเองตอนนี้ก็ตระหนักกับสิ่งที่ทานเข้าไปทุกวันเช่นกัน เกษตรกรอย่างเราถามใจตัวเองดูว่า เราจะกลับไปสู่วิถีเดิม ๆ แต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แบบนั้นไม่ดีกว่าหรอ

การทำเกษตรอินทรีย์ คือการทำเกษตรโดยมุ่งเน้นไปที่การทำเพื่อส่วนรวมและการทำให้คุณภาพของชีวิตผู้คนดีขึ้น เป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวมากกว่าในระยะสั้น ถ้าคุณลองค้นหาในอินเทอร์เน็ตแล้วจะพบว่า เกษตรอินทรีย์มีหลากหลายความหมาย ขึ้นอยู่กับแต่ละคนจะให้คำจำกัดความ 
👉ทีนี้เรามีดูข้อดีของการทำเกษตรอินทรีย์กันบ้าง ว่ามีอะไรบ้าง

1.ปลอดภัยต่อผู้ผลิตเพราะงดใช้สารเคมีต่าง ๆ
2.ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
3.ดิน น้ำ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศกลับมาอุดมสมบูรณ์
4.ผลผลิตจำหน่ายได้ราคาสูงเมื่อเทียบกับพืชชนิดเดียวกัน เพราะปัจจุบันผู้บริโภคหันมาสนใจสินค้าอินทรีย์กันมากขึ้น
5.ลดต้นทุนจากการซื้อปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงที่มีราคาสูง
6.ใช้เมล็ดที่ผลิตโดยกระบวนการทางธรรมชาติ เป็นการรักษาเมล็ดพื้นบ้านช่วยทำให้เมล็ดพันธุ์พืชบ้านไม่สูญหาย
7.รีไซเคิลทรัพยากรจากธรรมชาติที่เหลือทิ้งกลับมาใช้โดยไม่สูญประโยชน์ เช่น ฟางข้าว มลูสัตว์ เศษใบไม้ ฯ
8.ลดการเสื่อมสภาพของดิน และลดมลพิษทางดิน น้ำ อากาศ
9.เวลาฝนตกไม่สารพิษไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองหรือไปบริเวณพื้นที่ข้างเคียง
10.เน้นไปที่การทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และสามารถปลูกจิตสำนึกการรักธรรมชาติให้กับเด็กรุ่นใหม่

🥦ทั้งนี้เกษตรอินทรีย์ มีดีอะไร

🍆ผู้ที่ให้คำตอบได้ดีที่สุดจะเป็นใครที่ไหน

🌾ดีหรือไม่ ถามใจคุณดู !

ข่าวสาร/กิจกรรม
- กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกร เรื่องกาแฟอินทรีย์
- ตัวแทนจำหน่าย ร้านเกษตรรุ่งเรือง จ.ลำปาง
- เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน...เรียนรู้...มุ่งสู่Productivity ปี 9
- เยื่อมชม สวนส้ม อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
- ตัวแทนจำหน่าย ร้านเกษตรพัฒนา จ.นครราชสีมา
- มูลค้างคาวแท้ 100% จากประเทศลาว
- ตัวแทนจำหน่าย ร้านกิจเจริญการเกษตร สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
- เกษตรอินทรีย์ มีดีอะไร
- เกษตร 4.0 ยุคที่เกษตรกรไทยต้องรู้!!
- ปุ๋ยปลอมเป็นแบบไหน??
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

Copyright by compostyui.com
Engine by MAKEWEBEASY