ข่าวสาร/กิจกรรม
กิจกรรม อบรมให้ความรู้เกษตรกร สำนักงานสำนักงานยาสูบแพร่
จำนวนผู้เข้าชม 205 คน
         นอกจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้ว งานหลักของเราอีกอย่างคือการให้ความรู้กับเกษตรกร ซึ่งเป็นความตั้งใจดังเดิมตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาทั้งนี้เรามีความตั้งใจว่า อยากให้เกษตรอยู่ได้และ ร่ำรวย เฉกเช่นชนชาติอื่นๆ เราจึงได้นำซึ่งวิธีการเกษตรที่ยั่งยืนมาเผยแพร่ อีกทั้งเอาต้นแบบการเกษตรที่ทันสมัย หรือเทคนิคต่างๆจากนานาประเทศมาแนะนำ มาถกปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ เกิดมุมมองใหม่ๆ ที่ตกผลึกจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงให้กับเกษตรกร ที่มีความสนใจ ทั้งหมดนี้เพื่อให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น 

เคล็ดลับการใช้ผลิตภัณฑ์ซากุระกับยาสูบ


วิธีการใช้
  1. ปรับสภาพดินก่อนปลูก ซากุระฮิวเมท  20 กรัม + ซากุระอะมิโน30 ซีซี+น้ำ 20 ลิตร ผสมให้เข้ากันฉีดพ่น 1 ครั้ง
  2. ช่วงเร่งการเจริญเติบโตให้ผลผลิตใช้ซากุระฮิวเมท  10 กรัม + ซากุระอะมิโนเขียว
  3. 30 ซีซี+น้ำ 20 ลิตร ผสมให้เข้ากันฉีดพ่นทางใบ ทุก7-15วัน
  4. ช่วงเก็บเกี่ยว ใช้ซากุระฮิวเมท  10 กรัม + ซากุระอะมิโนแดง 30 ซีซี+น้ำ 20 ลิตร ผสมให้เข้ากันฉีดพ่นทางใบ ทุก7-15วัน
  5. ใช้ผสมปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยอินทรีย์ 5 กระสอบผสมซากุระฮิวเมท 1 กิโลกรัม จะทำให้ปุ๋ยสลายช้าลง พืชกินได้นานขึ้น ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ดินไม่เสื่อม

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ข่าวสาร/กิจกรรม
- กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกร เรื่องกาแฟอินทรีย์
- ตัวแทนจำหน่าย ร้านเกษตรรุ่งเรือง จ.ลำปาง
- เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน...เรียนรู้...มุ่งสู่Productivity ปี 9
- เยื่อมชม สวนส้ม อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
- ตัวแทนจำหน่าย ร้านเกษตรพัฒนา จ.นครราชสีมา
- มูลค้างคาวแท้ 100% จากประเทศลาว
- ตัวแทนจำหน่าย ร้านกิจเจริญการเกษตร สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
- เกษตรอินทรีย์ มีดีอะไร
- เกษตร 4.0 ยุคที่เกษตรกรไทยต้องรู้!!
- ปุ๋ยปลอมเป็นแบบไหน??
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

Copyright by compostyui.com
Engine by MAKEWEBEASY